We use cookies to deliver our online services. Details of the cookies we use and instructions on how to disable them are set out in our Cookies Policy. By using this website you agree to our use of cookies. To close this message click close.

Werkstudent


Werkstudent
"Tijdens mijn periode bij Hogan Lovells heb ik kunnen ervaren dat hard werken en een amicale sfeer goed samen gaan. Je maakt onderdeel uit van de groep en wordt meegenomen in de dagelijkse praktijk. Het initiatief ligt bij jou om te laten zien wat je kunt. Wanneer je laat zien meer verantwoordelijkheid te willen dragen, zal je hier ook de ruimte voor krijgen.

Als je bij het uitwerken van een opdracht een keer vastloopt, kan je gemakkelijk bij een collega binnenlopen. Na een korte uitwisseling van ideeën kan je vaak weer verder en heb je een goed beeld van mogelijke oplossingen."

"Als werkstudent bij Hogan Lovells ervaar je de Zuidas zonder ellebogencultuur."

Loading data