De mogelijkheden tot het opnemen van palliatief verlof en rouwverlof naar huidig Nederlands recht

Overview of palliative leave and bereavement policies in the Netherlands as well as a comparison with legal developments in a number of EU-countries outside the Netherlands.


Download PDF Back To Listing